Konfigurácia programu

Ako skontrolovať aktivitu na účte?

Posledná aktualizácia: 08.01.2024


BitFaktura umožňuje používateľom skontrolovať ich aktivitu, teda aké činnosti a kedy boli vykonané na účte.

Prístup k aktivitám má však iba Užívateľ s rolou majiteľa účtu - obvykle sa jedná o osobu, ktorá vykonala registraciu.

Informácie týkajúce sa svojej aktivity nájdete v menu Nastavenia > Aktivity.

 

Užívatelia majú k dispozícii zoznam aktivít súvisiacich s odosielaním faktúr, ku ktorým patria:
- odosielanie faktúry,
- odoslanie faktúry po auto-platbe,
- odoslanie pripomenutia o nezaplatenej faktúre,
- odoslanie automatického pripomenutia o nezaplatenej faktúre,
- odoslanie pravidelnej faktúry,
- vytvorenie pravidelnej faktúry.Na karte Aktivity (ktorá je dostupná v Nastavenia po aktivácii funkcie Zobraziť aktivitu užívateľa v menu Nastavenia > Nastavenie účtu > Iné) sa dozviete všetko na tému vystavených dokumentov, dátumu ich úpravy, tlače, a tiež získate informáciu o tom, či bol dokument odoslaný zákazníkovi.


Okrem vyššie uvedených činností uvidíte tiež:
- Autoplatby odoslania (vlastná šablóna),
- Zálohovanie dát,
- Úprava dokumentov,
- Úprava oddelenia,
- Úprava účtu,
- Úprava poznámok operátora,
- Úprava skladových aktivít,
- Úprava záznamu histórie zmien účtu,
- Informácie o zmene vendora,
- Reštart nepodarených prihlásení,
- Token reštart,
- Zmazanie dokumentu,
- Zmazanie oddelenia,
- Odstránenie účtu,
- Odstránenie skladových aktivít,
- Vytvorenie oddelenia,
- Vytvorenie automatickej platby,
- Vytvorenie dokumentu,
- Tlač dokumentu,
- Odoslanie odkazu vytvárajúceho zálohovú faktúru,
- Pozvanie Užívateľa,
- Zmena plánu účtu v testovacom období - zmena na vyššiu,
- Zmena stavu.


K aktivitám môžete prejsť z úrovne akéhokoľvek vystaveného dokumentu.
V zobrazení faktúry máme pole Činnosti súvisiace s týmto dokumentom, a v ňom všetky aktivity zobrazené modrou farbou.
Po kliknutí naň nás program zavedie na vyššie uvedené činnosti.

Možnosť všetky aktivity môže použiť jedine Užívateľ, ktorý má status majiteľa účtu.

 


Späť


Komentáre

Pridať komentár