Konfigurácia programu

Cenníky: priraďovanie cien šitých na mieru zákazníka

Posledná aktualizácia: 28.09.2023


Medzi užívateľmi BitFaktury sú ľudia, ktorí predávajú rovnaké produkty alebo služby za rôzne ceny v závislosti od potrieb. Niekedy ponúkajú vernostnú kartu so zľavou 10% a niekedy sú ceny stanovené priamo „na zákazníka“. Práve pre nich sme v BitFakture pripravili možnosť Cenníka.

Cenníky Vám umožňujú vytvoriť zoznam produktov s prispôsobenou cenou - odlišnou od ceny údené na Karte produktu. 

Tvorenie cenníka


Ak chcete zapnúť funkciu Cenníky:
 • prejdite do menu Nastavenia> Nastavenie účtu > Konfigurácia > Cenníky
 • začiarknite políčko Cenník > Uložiť
Cenik

Pri vytvorení nového cenníka postupujte takto:
 • prejdite do záložky Sklad > Cenníky
 • stlačte tlačidlo Pridať nový cenník
cenik 2

Zobrazí sa pole, v ktorom môžete začať konfigurovať cenník. Formulár obsahuje nasledujúce polia:

- Názov (Vami vybraný názov cenníka);
- Mena (definovanie meny, v ktorej budú z cenníka predávané výrobky);
- Poznámky (interné poznámky k cenníku, ktoré budú viditeľné iba v náhľade);
- Položky v cenníku (definovanie produktov zahrnutých v danom cenníku):
 • Výrobok (názov produktu, ktorý chcete vybrať z databázy produktov a pridať do cenníka);
 • Cena bez DPH (po výbere produktu sa v poli zobrazí cena bez DPH z produktovej karty, pre samotný cenník môžete túto cenu editovať ručne);
 • Cena s DPH (po výbere produktu sa v poli zobrazí cena s DPH z produktovej karty, pre samotný cenník môžete túto cenu editovať ručne);
 • Vypočítajte cenu z percentuálnej zľavy (ak má cenník vychádzať z percentuálnej zľavy, zaškrtnite toto políčko a nastavte zľavu);
 • Definujte daň (ak sa produkt predáva s inou sadzbou DPH ako je uvedená na karte produktu (napríklad je účtovaná sadzba inej krajiny) zaškrtnite toto políčko a nastavte daň)

Cenik 3
 

Priradenie produktu k cenníku


K vytvorenému cenníku môžete priradiť ďalšie produkty. Postupujte takto:

A) zmena cenníka
 • prejdite do záložky Sklad > Cenníky
 • vyberte cenník
 • stlačte tlačidlo Editovať
 • pomocou zeleného tlačidla pridajte ďalší výrobok
B) zmena na danom výrobku
 • prejdite do záložky Sklad > Produkty
 • pomocou ozubeného kolieska stlačte tlačidlo Upraviť
 • prejdite do záložky Cenníky
 • priraďte výrobok k danému cenníkuPriradenie cenníka zákazníkovi


Po vytvorení je možné cenník priradiť aj vybraným zákazníkom. Postupujte takto:
 • prejdite do záložky Zákazníci
 • kliknite na ozubené koliesko na karte Zákazníka
 • kliknite na tlačidlo Viac možností
 • vyberte Cenník, ktorý bude pripísaný k danému Zákazníkovi

 

K jednému zákazníkovi môžete priradiť jeden východiskový cenník, ale pri vystavení faktúry ho budete môcť upraviť.
Akým spôsobom ukázať systémovo, akú cenu má priradiť k výrobku, pokiaľ jeho cena nebola definovaná v Cenníku:
 • prejdite do menu Nastavenia > Nastavenie účtu > Konfigurácia > Cenníky
 • kliknite na Ceny výrobkov, ktoré neboli definované v cenníku načítať z produktovej karty - ignorovať skladové ceny.

Ceniky
 

Užívatelia a prístup k cenníkom 


Užívatelia BitFaktury môžu v predvolenom nastavení vytvárať, upravovať a mazať cenníky. Ak chcete túto činnosť obmedziť:
 • prejdite do menu Nastavenia > Nastavenia účtu > Konfigurácia > Užívatelia a oprávnenia
 • kliknite na Zablokovanie prístupu k Skladom pre užívateľov

Ceniky 2

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár