Vyhľadávanie a triedenie

Je možné zmeniť spôsob číslovania faktúr?

Posledná aktualizácia: 09.11.2023


Pomocou BitFaktury môžete ovplyvniť formát číslovania Vašich dokumentov.

Nižšie môžete vidieť príkladové formáty číslovania:


- 1.1.2011, 2.2.2011 atď.
- 1/2011, 2/2011 atď.
- 1, 2 atď.
- FV/1, FV/2 atď.
- 2011/1, 2011/2 atď.
- 1. 1. 2011, 1. 2. 2011 atď.
- FV2011/01/1, FV2011/02/1 atď.
- 1.11.17/1, 1.11.17/2 atď.


Ak chcete vybrať jeden z daných formátov číslovania alebo vytvoriť vlastný, prejdite do Nastavenia > Nastavenia účtu a potom na kartu Číslovanie dokumentácie. Vo vybraných sekciách vyberte možnosti, ktoré sa Vám hodia, a stlačte tlačidlo Uložiť.
 

Zrzut ekranu 2019 09 24 o 10

 


Vlastné číslovanie

 

Môžete si vytvoriť svoj vlastný formát číslovania pridaním vlastných prvkov z čísla a použitím nasledujúcich premenných:

nr - poradové číslo počítané od začiatku roka, napr. 1,2 atď.
nr-m - poradové číslo počítané od začiatku mesiaca
nr-d - poradové číslo počítané v daný deň yyyy – štvormiestny rok, napr. 2011
rr – dvojciferný rok, napr. 11
mm - mesiac, napr. 01
dd - deň

Príklad Vášho vlastného formátu číslovania:

nr-m/m/D2 - tento formát obsahuje poradové číslo počítané od začiatku každého mesiaca, mesiac, v ktorom je daný doklad vystavený a užívateľsky definovaný, nemenný identifikátor oddelenia "D2". Číslovanie faktúr v tomto prípade bude vyzerať takto:

1/01/D2, 2/01/D2, 3/01/D2, 1/02/D2, 2/02/D2 atď.


Späť


Komentáre

Pridať komentár