Konfigurácia programu

Kontrola platieb

Posledná aktualizácia: 08.11.2023


V BitFakture máte možnosti kontroly platieb:

Ak chcete priamo vyhľadať informácie o nezaplatených dokumentoch a čase oneskorenia:

  • prejdite na kartu Príjmy;
  • vyberte zo zoznamu daný typ dokumentov;
  • pomocou stĺpca STAV vyhľadajte dokumenty s červenými tlačidlami;
  • choďte na tlačidlo a pozrite sa, aké je jeho oneskorenie.

zrzut ekranu – nieopłacone faktury

Zasielanie upomienok o nezaplatenej faktúre


V prípade neuhradeného dokladu, ktorému uplynula lehota, je možné zaslať zhotoviteľovi upomienku k platbe.  

Zasielanie žiadostí o platbu


O tejto možnosti kontroly platby sa dočítate v položke Automatické pripomenutie o nutnosti zaplatenia faktúry po termíne splatnosti.


 

Späť


Komentáre

Pridať komentár