Konfigurácia programu

Rozdelenie produktov na príjmy a výdavky - Typ produktu.

Posledná aktualizácia: 08.11.2023V systéme máme možnosť oddeľovať produkty. Produktový list v systéme je možné rozdeliť na produkty určené na predaj a produkty určené na kúpu. Funkcia je užitočná, keď predtým zakúpené produkty nepredávame ďalej, ale produkt spracovávame alebo rozdeľujeme na komponenty.

Aby ste mohli definovať typ produktu, prejdite na záložku:


Nastavenia> Nastavenia účtu> Konfigurácia> Produkty> Rozdelenie produktov na príjmy a výdavky.
Rozdeleni produktu
Po uložení zmien do produktovej karty zadaných do systému sa vyberie voľba Typ produktu, v ktorej si vyberiete, či sa má produkt iba predávať, iba kupovať, alebo predávať a kupovať.

Druh produktu

Systém neponúka iba nakúpené produkty v položkách predajných faktúr, to isté platí v prípade predaných produktov, keď sa ich pokúsite zadať do nákladovej faktúry. Posledná varianta Nákup alebo predaj umožňuje v systéme ľubovoľne riadiť predaj a nákup produktu.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár