Konfigurácia programu

Importujte zákazníkov (alebo produkty) zo súborov EXCEL do BitFaktury

Posledná aktualizácia: 08.11.2023


Pre import dát do BitFaktury je potrebné prejsť do ponuky Produkty alebo Zákazníci, v pravom hornom rohu nájdete funkčné tlačidlo nastavenia. Pomocou neho rozbaľte kartu a vyberte „Importovať z CSV“.

import klient%C3%B3w csvPotom v prvom kroku importu vyberte súbor CSV uložený na disku. Druhým krokom importu je priradenie dát do príslušných stĺpcov.

Ako to vyzerá v praxi?

Najprv vyberieme súbor.


1 krok import produktów

Aj tu ich obsahu priraďujeme názvy stĺpcov.POZOR!!! V druhom kroku importu produktov môžete importovať kódy produktov viditeľné na položkách faktúry, stačí ich priradiť do príslušného poľa.

Po priradení príslušných polí k označeným poliam použite tlačidlo "Importovať dáta".


Súbor CSV oddelený čiarkami je možné získať exportom z EXCEL, Open Office alebo Google Docs takto:

Rozbaľte kartu Súbor a potom "Uložiť ako". Zadajte názov súboru. V poli Typ súboru vyberte možnosť „Textový súbor CSV“. Ďalej nastavíme oddeľovač polí pre súbor CSV (voliteľné).
Oddeľovačom je spravidla čiarka.


Čo sa týka údajov o zákazníkoch, pri importe súboru s aktualizovanými údajmi program vyhľadá daňové identifikačné čísla zákazníkov a automaticky aktualizuje ďalšie údaje.
 

 


Späť


Komentáre

Pridať komentár