Konfigurácia programu

BitFaktura.sk - prvé kroky v systéme

Posledná aktualizácia: 08.11.2023


Dobrý deň,
Veľmi nás teší, že ste sa rozhodli začať používať elektronickú fakturáciu práve s nami. V tomto článku by sme Vám chceli predstaviť najjednoduchšie funkcie systému aj spôsob nastavovania účtu, aby ste mohli so systémom začať rýchlo pracovať.

 

Založte si účet v systéme  (pokiaľ ho ešte máte)

Pre založenie účtu na Bitfaktura.sk kliknite na tlačidlo Začnite zadarmo, ktoré sa nachádza na stránke bitfaktura.sk. Uistite sa, že webová adresa stránok začína písmenami "https", čo Vám zaistí bezpečné spojenie.
 

zaloz konto

Zadajte svoj e-mail a heslo, kliknite na tlačidlo Registrovať sa. Od prístupu k programu Vás teraz delí iba jediný krok, ktorým vytvoríte názov svojho účtu.
 

Overte e-mailovú adresu

Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas registrácie, bola odoslaná správa s aktivačným odkazom. Odporúčame overiť platnosť e-mailovej adresy ešte pred začatím práce v systéme. Overenie e-mailovej adresy Vám zaistí bezpečnosť dát, s ktorými budete na svojom účte pracovať.


weryfikacja


Zadajte údaje svojej firmy

Po založení účtu môžete okamžite vystavovať faktúry kliknutím na modré tlačidlo +Faktúra, ktoré je viditeľné uprostred obrazovky. Začnime však od konfigurácie najdôležitejších nastavení Vášho účtu. Na začiatok navrhujeme zadať názov Vašej firmy. K tomu je nutné prejsť do Nastavenia - Nastavenia účtu. Údaje môžete zadať ručne alebo ich načítať z databázy MERK. Vami zadané údaje budú automaticky uvádzané na vystavovaných dokladoch ako údaje Vašej firmy.

 

 

Po uložení údajov Vašej firmy budete môcť tieto údaje kedykoľvek upraviť a to v záložke Nastavenia účtu

Aktivujte si potrebné príjmové doklady
 

Na BitFaktura.sk môžete vystavovať celý rad dokladov, ale pre zachovanie poriadku na svojom účte Vám odporúčame aktivovať iba tie, ktoré chcete bežne používať.
Pre zobrazenie celého zoznamu dokladov, ktoré môžete použiť, prejdite do Nastavenia - Nastavenia účtu.
Uprostred stránky uvidíte sekciu Ďalšie dokumenty k vystaveniu.

K dokladom, ktoré označíte, budete mať teraz prístup z úrovne dashboard a taktiež z úrovne hlavného menu:


jakie dokumenty wystawic

Aktivujte si výdavkové doklady

Bitfaktura.sk to nie sú len príjmové doklady, ale aj výdavky Vašej firmy. Ak zavediete do systému kompletnú dokumentáciu, budete mať možnosť v plnom rozsahu kontrolovať finančnú situáciu Vašej firmy v jednotlivých hláseniach (prehľadoch). Pokiaľ na lište menu nevidíte záložku Výdavky, prejdite do Nastavenia - Nastavenia účtu. V sekcii Ďalšie dokumenty k vystaveniu aktivujte položku Výdavky.

dashboad dokumenty

Nastavte formát číslovania dokladov

Ak používate vlastný formát číslovania faktúr, môžete pred vystavením prvej faktúry definovať v Nastavenia - Nastavenia účtu - Číslovanie dokumentácie spôsob číslovania svojich dokladov. Primárnym formátom číslovania, ktorý je na BitFaktura.sk odporúčaný a prednastavený, je nr-m/mm/yyyy, teda poradové číslo dokladu v danom mesiaci, lomeno mesiac, lomeno rok. Tento formát môžete zmeniť výberom z nasledujúcich variant: yyyy, yy, mm, dd, nr, nr-m, nr-d.menu wydatki


Pri voľbe formátu číslovania si môžete zvoliť jeden z ponúkaných formátov číslovania alebo si vytvoriť svoj vlastný formát. Do formátu číslovania môžete zadať aj niektoré pevné znaky, čím napríklad rozlíšite pobočku firmy. Ak chcete, aby boli faktúry číslované spôsobom: FV/UK/1/12/2018, použite na to nasledujúci formát: FV/UK/nr-m/mm/yyyy.

Ak začínate pracovať so systémom BitFaktura.sk uprostred roka a chcete, aby číslovanie pokračovalo v tom doterajšom, potom počas vystavovania prvého dokladu v systéme ručne zadajte príslušné číslo faktúry, napríklad 16:


wydatki
Po uložení dokladu systém pri vystavovaní ďalšieho dokladu automaticky rozpozná a navrhne následné poradové číslo 17/12/2018.

 

Doklady s DPH a bez DPH

Na spôsob vystavovania dokladov má bezpochyby vplyv skutočnosť, či ste platcom DPH alebo nie. BitFaktura.sk primárne ponúka vystavovanie dokladov s uvedeným DPH vo výške 20%, ale môžete zmeniť ako názov dane, tak aj výšku sadzby či túto položku úplne z faktúry odstrániť.

Zmena názvu a sadzby dane:

Pre zmenu názvu dane prejdite do Nastavenia - Nastavenia účtu - Konfigurácia - Faktúry a dokumenty, tu definujte názov a/alebo sadzbu dane, ktoré budete potrebovať.

Deaktivácia položky DPH na dokladoch:

Ak na vystavovaných dokladoch neuvádzate žiadnu sadzbu dane, môžete ju vypnúť, pokiaľ jednorazovo prejdete do menu Nastavenia - Nastavenia účtu, uprostred obrazovky, pod sekciou Aké doklady budete vystavovať, nájdete možnosti Faktúry s alebo bez DPH.
Označte políčko pri tejto položke a uložte zmeny nastavenia účtu.


Položku DPH môžete tiež vyradiť pri vystavovaní každého jednotlivého dokladu a to zvolením možnosti nezobrazovania danej položky:

 

Doplňte databázu produktov a zákazníkov (voliteľné)

Na začatie vystavovania faktúr na BitFaktura.sk nemusíte dopĺňať databázu produktov a zákazníkov. Pri vystavovaní každého dokladu (po jeho uložení) si systém uvedené údaje zapamätá a po prechode do záložky Produkty a zákazníci uvidíte vznikajúce zoznamy používaných údajov. Údaje, ktoré budú uvedené na zoznamoch produktov a zákazníkov, budú automaticky napovedané pri vystavovaní ďalších dokladov. Táto možnosť zrýchľuje vystavovanie dokladov a poskytuje istotu, že nedôjde k chybe, ktorej riziko by vznikalo, keby ste zakaždým zadávali všetky údaje ručne.

Ak chcete používať hotové databázy produktov a zákazníkov, môžete údaje zaviesť do systému ešte pred začatím vystavovania faktúr. Pre pridanie zákazníka prejdite na záložku Zákazníci - Nový zákazník, kým pre pridanie produktu prejdite na záložku Produkty - Nový produkt. Vaše údaje a údaje Vašich zákazníkov sú na BitFaktura.sk bezpečné a môžete si byť istý, že budú spracovávané v súlade s nariadením GDPR.

Teraz ste pripravení vystavovať faktúry na BitFaktura.sk. Pozrite sa, aké je to jednoduché :)

Späť


Komentáre

Pridať komentár