Oddelenia, spoločnosti a používatelia

Pridávanie užívateľov a vymedzovanie ich rolí v systéme

Posledná aktualizácia: 07.11.2023


Pridali sme možnosť pridávania užívateľov, ktorí majú prístup iba k prezeraniu faktúr (nemôžu ich napr. editovať, pridávať ani mazať).
Užívateľa pridáme tým, že prejdeme do záložky Nastavenia > Užívatelia.

V nasledujúcom kroku môžeme pridať priamo používateľa, ktorý už existuje alebo vytvoríme prihlasovacie údaje pre používateľa nového. Akonáhle sa nám na obrazovke objaví okno na vyplnenie užívateľských údajov - Pridajte užívateľa - zadáme e-mail užívateľa, ktorý už vlastní účet a nastavujeme rolu tohto užívateľa.

Prípadne zadáme e-mailovú adresu nového užívateľa a pridelíme mu heslo. Raz pridelené heslo si môže daný používateľ kedykoľvek zmeniť.

Ďalej môžeme prizvať inú osobu ako používateľa (ktorý už existuje alebo si bude zakladať nový účet).
K tomu zvolíme záložku Vytvoriť používateľa ihneď (je nutné nastaviť heslo). Týmto spôsobom daná osoba dostane pozvánku e-mailom.

Užívateľa môžeme pridávať k hlavnému účtu, avšak je možné ich pridávať k príslušnému oddeleniu (pobočke) alebo oddeleniam (pobočkám) pomocou tlačidla Editovať
. Potom sa objaví v rubrike Rola aktívne okno, v ktorom môžeme pridávať alebo obmedzovať prístup Užívateľa k oddeleniam (pobočkám).

Možnosti nastavovania užívateľských oprávnení môžeme upravovať v záložke (Nastavenia - Užívatelia) a následne označiť napr. Checkbox v: Nastavenia účtu - Konfigurácia - Užívatelia a oprávnenia - Užívateľom sa zobrazujú iba faktúry (nemôžu editovať / pridávať / zmazať, neplatia pre správcov).
Tu sa nachádzajú možnosti Obmedzenie viditeľnosti zákazníkov a Obmedzenie viditeľnosti produktov a skladových dokladov.

Ak chcete úplne zablokovať prístup daného užívateľa do systému, môžete na to použiť tlačidlo Odpojiť. Užívateľovi bude odstránený prístup k účtu, ale bude možné ho znovu pridať pri zachovaní rovnakých oprávnení.

Táto funkcia sa Vám môže hodiť u zamestnancov, ktorí majú napr. kontrolovať príjmy/výdavky celej firmy alebo len určeného oddelenia, ale vďaka nej je možné poskytnúť prístup aj pracovníkovi účtovnej kancelárie, ktorá si tak môže sama sťahovať Vaše faktúry a mesačné zostavy.


Späť


Komentáre

Pridať komentár