Oddelenia, spoločnosti a používatelia

O funkcii spoločností, viac oddelení

Posledná aktualizácia: 04.08.2023


Ďalším oddelením je napr. samostatná lokalita, samostatná pobočka firmy s bankovým účtom a pod., avšak musí mať rovnaké IČ DPH. Pokiaľ k novému oddeleniu pridelíme iné IČ DPH, bude sa jednať o samostatnú firmu.

Firmy alebo oddelenia v rámci jedného účtu
Ak v rámci jedného účtu pridáme novú firmu alebo oddelenie, budú pre nich zákazníci aj výrobky spoločné. Pri každom účte je možné pridať ľubovoľný počet samostatných oddelení, ale samostatné firmy môžete v rámci účtu pridávať až od plánu Štandard.

Pridávanie nového oddelenia alebo firmy v rámci jedného účtu je možné v menu "Údaje spoločnosti" v menu Nastavenia. Po ich pridaní je možné medzi nimi prepínať pri vystavovaní faktúr.


Zvláštne číslovanie pre oddelenie

Pri každom oddelení môžete určiť, či pri ňom chcete používať špeciálne číslovanie. Ale v rámci jedného účtu systém nepovolí vystavenie dvoch faktúr s rovnakým číslom v priebehu roka. Pokiaľ teda chcete používať vlastné číslovanie pri oddelení, potom je najlepšie na začiatku pridať napr. písmeno alebo číslo, ktorým sa špecifikuje oddelenie. Potom bude mať každé oddelenie vlastný číselný rad.

Firmy ako zvláštne účty na BitFaktura.sk

Ku každému účtu môžete pridať novú firmu ako samostatný účet (v tom prípade majú vlastnú databázu zákazníkov aj výrobkov). Pridávať ich môžete v menu Nastavenia - Údaje spoločnosti - Pridajte novú firmu.

Po pridaní novej firmy môžeme jednotlivé firmy spravovať pomocou jedného užívateľského mena a hesla, prepínať medzi nimi pomocou horného menu.
Ak ste vytvorili ďalšie účty, potom v záujme starostlivosti o svojich zákazníkov (funkcia dostupná pre účtovné kancelárie), ktorým chcete poskytnúť možnosť správy účtu, prejdite do nastavenia daného účtu a v záložke užívatelia nastavte údaje daného užívateľa (jeho e-mailovú adresu + heslo) , nezabudnite tiež na jeho úlohu v systéme.

POZOR: každá z týchto firiem, ktorá bola na BitFaktura.sk pridaná samostatným účtom, bude spoplatnená zvlášť.


 

Späť


Komentáre

Pridať komentár