Oddelenia, spoločnosti a používatelia

Pridanie čísla bankového účtu

Posledná aktualizácia: 08.08.2023


Ak chcete pridať číslo účtu, ktoré sa zobrazí na faktúre, prihláste sa k svojmu účtu, prejdite do Nastavenie - Údaje spoločnosti - Editovať údaje spoločnosti - číslo účtu zadajte do políčka "Bankový účet".
Po zadaní nového bankového účtu a uložení zmien, sa bankový účet automaticky objaví na novo vystavenej faktúre.

Pokiaľ chceme mať na faktúre viac ako 1 bankový účet, bankové účty je potrebné zadať do políčka a účty rozdeliť pomocou znakov <br /> takto:


<br /> Banka1 12345675823132139 <br /> Banka2 98765434254353321


Po uložení zmien sa bankové účty zobrazia na faktúre takto:


Zmeny sa budú týkať iba nových faktúr. Pokiaľ chcete zmeniť čísla účtu už pri vystavenej faktúre, faktúru musíte editovať a následne zmeny uložiť.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár