Integrácie

Účtovníctvo online

Posledná aktualizácia: 08.01.2024


Modul účtovníctva online v BitFakture kategorizuje príjmy a výdavky. Umožňuje tiež určiť okamih, kedy je daná transakcia zahrnutá do dane z príjmu alebo DPH a na základe týchto údajov vygenerovať náhľadový účtovný report.

Aktivácia účtovného modulu online:

  •  prejdite do menu Nastavenia > Nastavenia účtu
  • prejdite do záložky Tvoj účet
  • prejdite do Účtovníctva online

Kategorizácia príjmov a výdavkov

Modul účtovníctva online Vám umožní zaradiť dokumenty do jednotlivých kategórií. Vďaka tejto funkcii odpočítate náklady na pohonné hmoty, prevádzku služobného vozidla alebo tiež zavediete ďalšie kategórie nákladov spojené s prevádzkou firmy.

Dátum pripísania transakcie na daň z príjmu a DPH

Modul účtovníctva online umožňuje regulovať, kedy sú transakcie zahrnuté do dane z príjmu a DPH.

Účtovné reporty

V module účtovníctva online môžete kedykoľvek vygenerovať náhľadové reporty, vďaka ktorým zistíte, v akej výške Vaša spoločnosť zaplatí daň.
 

Späť


Komentáre

Pridať komentár