Integrácie

Integrácia BitFaktury s WooCommerce

Posledná aktualizácia: 23.08.2023


Užívatelia BitFaktury, ktorí majú svoj internetový obchod na platforme WooCommerce, môžu tieto dva nástroje integrovať. V praxi aplikácia generuje faktúru po objednaní z internetového obchodu založeného na WooCommerce. Celý proces je automatický a bez ďalších zásahov.

Ako začať používať integráciu faktúr s WooCommerce?

Aby ste mohli integráciu využívať, musíte mať aktívny účet v BitFakture a internetový obchod na platforme WooCommerce a oba systémy prepojiť pomocou niekoľkých jednoduchých krokov:
 
  1.  Prihláste sa k svojmu účtu vo Fakturácii a kliknite na Nastavenia > Aplikácie/Doplnky


        

            2. Vyhľadajte modul WooCommerce z dostupných aplikácií a kliknite naň. Tým sa dostanete do nastavenia integrácie.


       3. Stlačením tlačidla Spustiť prejdite k procesu pripojenia Vášho online obchodu na WooCommerce s BitFakturou.     4. Na príslušné miesto vo formulári pridajte URL svojho obchodu a doplňte klientsky kľúč a súkromný kľúč. POZNÁMKA: Ak ho chcete získať, musíte prejsť na administračný panel        WooCommerce a postupovať podľa pokynov tam.

Konfigurácia a nastavenia

Po správnom vyplnení údajov o obchode budete presmerovaný na formulár zodpovedný za konfiguráciu WooCommerce. Môžete sa k tomu tiež vrátiť neskôr, keď prejdete do Nastavenia > Aplikácie/Doplnky > WooCommerce > Spustiť.


Dokončite nastavenie:

   1. Vyberte, v ktorých stavoch objednávky z obchodu WooCommerce má byť vystavená faktúra v BitFakture.

  
   2. Vyberte oddelenie, pre ktoré sa majú generovať faktúry. Pozor! Ak toto pole ponecháte prázdne, budú sa faktúry vytvárať v oddelení, ktoré je štandardne označené ako HLAVNÉ. Hlavné oddelenie je možné nastaviť v záložke Nastavenie>Podrobnosti spoločnosti.  
   3. Voliteľne vyberte Ďalšie možnosti: odošlite zákazníkovi faktúru, skrytie čísla objednávky na faktúre alebo nezahrnutie DPH na faktúrach (táto možnosť Vám umožní vystavovať akékoľvek doklady bez DPH).


   4. Vyberte si tiež, aký typ dokumentu má byť generovaný pre objednávky zadané na platforme WooCommerce

  
   5. Nezapomeňte provést příslušná nastavení pro DIČ (aby se zobrazil na dokumentu). Uděláte to na platformě WooCommerce a podrobné pokyny najdete pod nastavením dokumentů​​​​​​​


Späť


Komentáre

Pridať komentár