Bezpečnosť

Prístup k účtu iba z uvedených IP adries

Posledná aktualizácia: 29.09.2023


BitFaktura umožňuje užívateľom chrániť svoj účet pred neoprávneným prihlásením. Vďaka tomu môže jeho majiteľ uviesť vybrané IP čísla, z ktorých bude možný prístup k účtu – môže to byť napríklad IP adresa používaná v kancelárii spoločnosti.

Pamätajte však, že obmedzenie sa vzťahuje na používateľov a správcov účtov, nevzťahuje sa na vlastníka účtu, ktorý sa môže prihlásiť z akejkoľvek IP adresy.

Ak chcete povoliť obmedzenie prístupu mimo vybranej IP adresy:

  • prejdite do Nastavenia> Nastavenie účtu
  • prejdite na kartu Konfigurácia> Bezpečnosť
  • začiarknite políčko Umožnite prístup k účtu iba zo stanovených IP adries
  • zadajte vybrané IP čísla do poľa Zoznam povolených IP adries (nasledujúce čísla je možné zadať na samostatné riadky alebo oddeliť čiarkou alebo bodkočiarkou)
  • stlačte tlačidlo Uložiť.

 

zezwalaj

Pamätajte však, že iba v pláne Pro Plus je k dispozícii ochrana pomocou čísla IP.

Späť


Komentáre

Pridať komentár