Skladový program

Aktivácia skladu a jeho správa

Posledná aktualizácia: 13.09.2023


Ak chcete v systéme aktivovať skladové hospodárstvo (funkcia je dostupná od tarify Standard), je nutné v menu "Nastavenia" označiť políčko "Správa skladov". Po zapnutí tejto funkcie sa v menu "Produkty" objaví nové menu Sklady a v ňom podkategórie (Produkty, Skladové doklady, Sklady, Príjmy, Výdavky).

Pomocou dvoch posledných položiek je možné rýchlejšie vystavovať príjemky a výdajky.

Skladové doklady, ktoré máme k dispozícii po aktivácii skladu, sú: PZ, WZ, PW, RW, PZK, WZK, Rezervácia, Inventarizácia, MM (presun medzi skladmi), ZT (vrátka tovaru).

Po spustení skladu budú na karte produktu vidieť zmeny, pretože sa u každého výrobku objavia kategórie:
  • Stav skladových zásob
  • Predané bez skladových dokladov
  • Dostupné množstvo.

Pridávanie nového výrobku do skladu sa vykonáva v dvoch krokoch.

1) Definícia produktu
2) pridanie jeho množstva do stavu skladových zásob pomocou dokladov PZ (príjemky), PW (výdajky).

Do systému môžeme taktiež pridávať výrobky z úrovne faktúry za nákup alebo predaj.


Od tejto chvíle je možné pri vystavovaní faktúry určiť, z ktorého skladu majú byť produkty, ktoré boli uvedené na faktúre, odobrané (táto funkcia je v spodnej časti editácie faktúry po rozvinutí "viac možností").

Množstvo na sklade dostupného výrobku sa zobrazuje na faktúre.

Ak chcete, aby počas vystavovania faktúry v systéme bol viditeľný stav dostupných skladových zásob, musíte nastaviť skladové obmedzenie pre výrobky, ktoré sú tzv. množstevne obmedzené.


Pre nastavenie skladového obmedzenia prejdite na Produkty. Pri vytváraní nového produktu alebo editácii toho existujúceho rozviňte v spodnej časti formulára Ďalšie možnosti a označte Limit množstva a následne uložte zmeny tlačidlom v spodnej časti stránky.

Pri výbere výrobku na faktúru máme v hranatej zátvorke množstvo, ktoré je dostupné na predaj.

Neznamená to, že nie je možné prekročiť limit uvedený v zátvorke. Systém nám umožňuje predať ľubovoľné množstvo výrobku až do momentu, keď zavedieme ďalšie obmedzenia.

Existuje top obmedzenie možnosti výberu a predaja výrobku na faktúre vo chvíli, keď na sklade nemáme dostatočné množstvo, ktoré chceme predať.


Pre aktiváciu tejto funkcie je nutné prejsť do záložky Nastavenie - Nastavenie účtu - Konfigurácia - Produkty a označiť checkbox Nepovoliť vystavenie faktúry na výrobky, ktoré nie sú skladom.


V prípade vystavenia faktúry pomocou funkcie API nie je funkcia blokácie predaja aktívna. Dobrým príkladom sú predajné platformy, ktoré sú integrované s BitFaktura.sk prostredníctvom API. Z dôvodu neexistencie obmedzenia musia byť stavy skladových zásob ako na BitFaktura.sk, tak aj na predajných platformách evidované oddelene.


Ak máme nastavené obmedzenia predaja a výdaja výrobkov zo skladu, môžeme čiastočne automatizovať proces migrácie tovaru na sklade.

Poznámka. A čo v prípade, keď aktivujeme sklad, avšak predtým sme predávali výrobky a ich množstvo sme mali nastavené v položke množstvo dostupné na predaj? Program sám vyrovná potrebné stavy skladovým dokladom PZ.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár