Prenos dát

Import faktúr, zákazníkov a produktov

Posledná aktualizácia: 15.09.2023


Teraz môžete do systému importovať faktúry, klientov alebo produkty.
Pokiaľ si prajete do BitFaktury naimportovať napr. produkty, postupujte nasledovne: Nastavenia > Import > Nový Import

Importované dáta môžu byť v nasledujúcich súboroch: .XLS,.XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, .TSV.


Pozor: importovaný dátový súbor musí byť pripravený podľa šablóny dostupnej na webe, čo znamená, že musí obsahovať rovnaké názvy stĺpcov a poradie ako je to v nasledujúcom príklade.

Príklad nastavenia stĺpcov pri importe klientov nižšie (zo súboru CSV):

Číslo,ID,Skrátený názov,Názov firmy,DIČ,Mesto,PSČ,Ulica,Krajina,Korespondenčná adresa,Firma,E-mail,WWW stránky,Telefónne číslo,Mobilné číslo,Fax,Meno,Priezvisko ,Banka,Bankový účet, Individuálny bankový účet (alebo koncovka účtu),Poznámky 1,27,Zákazník1,Zákazník1,24250856,Praha,908 78,Hlboká 21,Česká republika,,0,email1@email.cz,www.zakaznik1.cz,226292887,606665453,223334 2334599847/0890, prvý zákazník 2,29,Zákazník2,Zákazník2,12678890,Brno,143 77,Lesní 5,Česká republika,Sosnová 6; 678 90 Brno,0,email2@email.cz,www.zakaznik.cz,224776778,575654321,224445566,Ján,Dlhý,Fio,690100-2214599847/6289,,druhý 3,30,Zákazník3,Zákazník3,56709912,Brno,223 45,Janáčkova 13,Česká republika,,1,email3@email.cz,www.zakaznik3.cz,223456342,123543768,227778 2560099847/0800,,tretí zákazník

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár