Vyhľadávanie a triedenie

Report o príjmoch

Posledná aktualizácia: 15.09.2023


Príjem je celková peňažná hodnota získaná cez podnikateľov (za predaj jeho tovaru, služieb, výrobkov, v danom účtovnom období). Pri výpočte príjmov sa berie do úvahy iba čistá hodnota, teda DPH sa nepočíta. Poskytnuté zľavy, hodnota vráteného tovaru sa k celkovej hodnote príjmov nepripočítajú. Príjem sa počíta za určité časové obdobie, obvykle mesačne, štvrťročne alebo ročne.


Prehľad príjmu nám v BitFakture umožňuje vypočítať súčet hodnôt zaplatených/neuhradených účtovných (príjmových) faktúr v danom období zoskupených podľa zvoleného typu dátumu.

Pre vygenerovanie reportu vyberte jeho typ, definujte parametre a zvoľte možnosť Generovať report.
 

generowanie raportu przychody
V záložke Grafy sa jednotlivé zostavy zobrazujú vo forme stĺpcových grafov, ktoré obsahujú relevantné dáta stiahnuté zo systému.
 


Späť


Komentáre

Pridať komentár