Vyhľadávanie a triedenie

Report o výdavkoch

Posledná aktualizácia: 15.09.2023


Výdavky sa týkajú zníženia financií v hotovosti alebo na bankovom účte podnikateľského subjektu. Inými slovami ide o akýkoľvek výdaj hotovosti z pokladne alebo bankového účtu súvisiaci s úhradou rôznych záväzkov alebo vynaložením nákladov.

V BitFakture nám Report o výdavkoch umožňuje vypočítať súčet hodnôt zaplatených/neuhradených účtovných (nákladových) faktúr v danom období zoskupených podľa zvoleného typu dátumu.

Pre vygenerovanie reportu vyberte jeho typ, definujte naše parametre a zvoľte možnosť Generovať report. V záložke Grafy sa jednotlivé zostavy zobrazujú vo forme stĺpcových grafov, ktoré obsahujú relevantné dáta stiahnuté zo systému.


raporty w fakturowni wydatki


Späť


Komentáre

Pridať komentár