Vyhľadávanie a triedenie

Kategória príjmov a výdavkov (po účtovných dokladoch a produktoch)

Posledná aktualizácia: 14.11.2023


BitFaktura umožňuje používateľom priradiť príslušné kategórie príjmovým aj nákladovým faktúram.

Tu nájdete základné informácie o tom, ako pridať vlastné kategórie a následne ich priradiť k vybraným dokumentom.

Môžete tiež priradiť kategórii viacerým dokumentom dostupným na konkrétnom zozname faktúr.

Je potrebné urobiť následujúce:
 • prejdite na vybraný zoznam dokumentov
 • začiarknite políčka pri jednotlivých faktúrach, ktoré chcete zaradiť do konkrétnej kategórie
 • prejdite do ponuky, ktorá sa potom zobrazí
 • stlačte tlačidlo Zmeniť
 • stlačte tlačidlo Kategórie
 • vyberte možnosť, ktorá je pre Vás výhodná

Osobné údaje zamestnancov môžete tiež použiť na vytvorenie názvu kategórie – vytvorením názvu „obchodný zástupca Jan Novák“ a priradením tejto kategórie k príjmom generovaným týmto zákazníkom ľahko skontrolujeme, aké príjmy daný zákazník generoval.

Tieto štatistiky sa zhromažďujú v správach súvisiacich s kategóriami.

 

Hlásenie dokumentov a produktov podľa kategórií
 

Na základe priradených kategórií je možné generovať reporty o výnosoch a výdavkoch aj o produktoch zahrnutých na faktúrach.
 

Postup vyhľadania a vytvorenia týchto prehľadov vyzerá nasledovne:
 • prejdite na kartu Reporty> Zoznam reportov,
 • prejdite do sekcie Financie alebo sekcie Produkty,
 • vyberte prehľad Kategórie príjmov a výdavkov alebo Prehľad Kategórie príjmov a výdavkov (kategória produktov),
 • upraviť parametre, ako sú dáta alebo typ dokumentu (tlačidlo viacerých možností),
 • stlačte modré tlačidlo Generovať správu.

Vzorová správa o príjmoch a výdavkoch vo vzťahu k vystaveným dokladom uvádza:

A - zhromaždené kategórie, ktoré sa objavili na predajných a príjmových dokladoch,
B a C - počet faktúr na strane predaja a výdavkov, ktoré boli zaradené do daných kategórií,
D a E - oddelené spočítanie príjmov a výdavkov podľa daných kategórií,
Kategorie prijmu a vydaju

Príkladová zostava tržieb a výdavkov za produkty na vybraných účtovných dokladoch - na rozdiel od predchádzajúcej zostavy - platí pre produkty v stĺpcoch pre predajné množstvo a množstvo pre výdavky a má konkrétne množstvo predaných produktov na daných faktúrach s príslušnými kategóriami.

Upozorňujeme, že produkt na faktúre priradený ku kategórii nebude mať automaticky priradenú kategóriu.

Môže sa stať, že produkt s priradenou konkrétnou kategóriou bude predaný na faktúru, ktorá je zaradená do inej kategórie. V tejto situácii budú v prehľade pre kategórie produktov priradené ku kategóriám z faktúr.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár