Vyhľadávanie a triedenie

Triedenie produktov

Posledná aktualizácia: 09.11.2023


Pridanie produktov do príslušnej kategórie je nasledujúce.

Začneme vytvorením vhodnej kategórie na karte Nastavenia > Kategórie príjmov/ výdavkov> Pridať novú.
Po kliknutí na Nový nastavte názov kategórie, prípadne pridajte popis kategórie, cenník a potvrďte jej vytvorenie kliknutím na Uložiť.
Potom prejdite na kartu Sklad > Produkty a pridajte nový produkt alebo upravte existujúci.
Kategórie priraďujeme z karty produktu výberom zo sekcie Kategórie. Vykonané zmeny potvrďte kliknutím na Uložiť.
V tomto okamihu je produktu priradená kategória.

Produkty priradené k danej kategórii môžete rýchlo nájsť na zozname produktov v danom sklade. Na to stačí použiť filter Kategórie umiestnený na bočnom paneli záložky Produkty.
 

Späť


Komentáre

Pridať komentár