Vystavované doklady

Príjemca iný ako poštová adresa

Posledná aktualizácia: 09.11.2023


Ak chcete aktivovať pole s ďalším Vami vybraným príjemcom prejdite do Nastavenia> Nastavenia účtu> Nastavenia tlače a v Názov uvedený na faktúre namiesto "iná korešpondenčná adresa" vyberte Príjemca, alebo zadajte svoje meno: napríklad Platiteľ.


Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast inny adres korespondencyjny

Potom pri vystavovaní faktúry pod údajmi Odberateľa rozbaľte možnosti pod odkazom Viac vpravo.

4

a potom kliknite na Adresa (Príjemca) a zadajte údaje. Ak chcete prejsť na nový riadok, stlačte klávesu Enter.

5
 

Späť


Komentáre

Pridať komentár