Vystavované doklady

Cenová ponuka

Posledná aktualizácia: 09.11.2023


Cenová ponuka je neúčtovný doklad, pomocou ktorého môžete klientovi predložiť ponuku a zároveň prezentovať produkt v grafickej podobe a cenník navrhnutý v uzavretej transakcii.
 

Aktivácia dokumentu

Pre vystavenie dokladu sa najskôr uistite, že je daný typ dokladu spustený v sekcii Ďalšie dokumenty na vystavenie. Ak to chcete vykonať, prejdite do ponuky Nastavenia> Nastavenia účtu a začiarknite políčko Cenová ponuka. Po začiarknutí políčka kliknite na Uložiť v spodnej časti stránky.


Vystavenie dokladu

Ak chcete vystaviť doklad, prejdite na hlavnú stránku a stlačte tlačidlo Cenová ponuka. Cez záložku Príjmy je možné tiež prejsť do zoznamu dokladov a z tejto úrovne zahájiť vystavenie dokladu (na zozname dokladov sa objaví voľba Pridať).Po vyplnení všetkých údajov v editačnom formulári dokladu a kliknutí na uložiť obdržíte doklad cenovej ponuky. Vzorový dokument môže vyzerať takto: 

Číslovanie dokladu cenovej ponuky

Dokumentom v BitFakture môžete dať vlastné formáty číslovania. Rovnaké je to s cenovou ponukou.
Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu číslovania, prejdite do Nastavenia> Nastavenia účtu> Číslovanie dokumentácie> Predvolený formát číslovania cenových ponúk


Údaje k zmene, ktoré sa môžu objaviť vo vytvorenom formáte číslovania, patria:

yyyy - štvormiestne označenie roku
yy - dvojznakové označenie roku

mm - mesiac
dd - deň
nr - poradové číslo
nr-m - ďalšie číslo v danom mesiaci (číslovanie začína v každom mesiaci od začiatku)
nr-d - ďalšie číslo v daný deň (číslovanie začína od začiatku každého dňa)Formát číslovania uložený v nastavení účtu bude teraz automaticky použitý pri vytváraní následných čísel vystavených dokladov.
Číslovanie môžete začať aj od čísla uvedeného pri generovaní cenovej ponuky.


Ak ste napríklad okrem BitFaktury vytvorili doklady 1, 2 a 3, zadajte pri vytváraní cenovej ponuky číslo 4 a systém zachová ďalšie poradie číslovania, návrhy čísel 5, 6 atď.
 

Fotografie a popis produktov v cenovej ponuke

Ak chcete, aby cenová ponuka obsahovala fotografie ponúkaných produktov, nahrajte fotografie produktov na produktovú kartu (Produkty> Upraviť> Pridať prílohu). Fotografie sa objavia v ponuke spolu s popisom produktu.

Poznámka: Pre uvedenie popisu produktu do cenovej ponuky zaškrtnite voľbu Popis produktu na riadkoch faktúry v Nastavenia účtu.


Následné akcie na dokumente

Po vystavení cenovej ponuky sa Vám zobrazí náhľad dokladu (dostupný aj z menu Príjmy> Cenová ponuka a kliknutím na hypertextový odkaz s číslom dokladu).
Nad dokumentom nájdete ponuku, ktorá Vám umožní vykonávať ďalšie akcie týkajúce sa dokumentu:

Okrem iného môžete vykonávať nasledujúce akcie:
- zaslanie dokumentu e-mailom klientovi,
- tlač dokumentu,
- export do pdf,
- vystavenie faktúry (kópia k DPH),
- vystavenie podobnej ponuky.

Späť


Komentáre

Pridať komentár