Vystavované doklady

Ako vystaviť faktúru OSS cez API?

Posledná aktualizácia: 09.11.2023


V žiadosti o API zaslanej na účely vystavenia faktúry by mal byť zahrnutý nasledujúci záznam:
 
"identify_oss": "1"

Systém potom overí správnosť takého označenia. Po pozitívnom overení bude faktúra označená ako faktúra OSS. V prípade nesprávnych údajov systém faktúru neoznačí ako faktúru OSS - napríklad ak je krajina kupujúceho na odovzdanej faktúre rovnaká ako krajina predávajúceho.

Tento záznam by mal byť zaslaný súbežne, na rovnakej úrovni ako api_token a faktúra. Napríklad:
 
curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json
   -H 'Accept: application/json'
   -H 'Content-Type: application/json'
   -d '{"api_token": "API_TOKEN",
          "identify_oss": "1",
          "invoice": {
             "payment_to_kind": 5,
             "client_id": 1,
             "positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "tax":20, "total_price_gross":123}]
      }
   }'

Späť


Komentáre

Pridať komentár