Vystavované doklady

Rôzne typy dokumentov

Posledná aktualizácia: 02.01.2024


V systéme BitFaktura môžete vystavovať tieto dokumenty:
 • Faktúry (Daňové doklady),
 • Dobropisy,
 • Objednávky zákazníkov,
 • Paragóny,
 • Účty,
 • Interné doklady,
 • Proformy,
 • Zálohové a koncové,
 • Faktúra v cudzej mene,
 • Objednávky,
 • Príjmový doklad,
 • Vnútroúnijné faktúry,
 • Zahraničný predaj služieb,
 • Opravné doklady,
 • Účtenky,
 • Reverse charge,
 • Export tovaru.
Pri vytváraní novej faktúry jej systém automaticky priradí poradové číslo a aktuálny dátum vystavenia.
Každý druh dokumentu má vlastné (nezavesené) číslovanie.
Môžete tiež vytvoriť a pridať vlastný typ dokumentu:
 

Späť


Komentáre

Pridať komentár