Skladový program

Zasielanie skladových dokladov e-mailom

Posledná aktualizácia: 26.09.2023


Skladové doklady vytvorené v systéme je možné zasielať ako prílohy e-mailových správ priamo z úrovne účtu v BitFakture. Obsah správy zasielané spoločne s dokumentmi je možné definovať globálne, teda pre celý účet alebo jednorazovo, úpravou obsahu vo formulári bezprostredne pred odoslaním.
 

Obsah emailu so skladovými dokladmi


Pre úpravu obsahu emailu z globálneho nastavenia účtu prejdite do Nastavenia > Nastavenie účtu > Odoslanie e-mailom > sekcia Zasielanie skladového dokladu e-mailom. Ďalej vedľa poľa Názov zmeňte predvolenú šablónu e-mailu na vlastnú šablónu e-mailu. Vďaka tejto zmene sa stane obsahové pole aktívnym a môžete si definovať vlastný obsah správy. Zmeny v obsahu potvrďte tlačidlom Uložiť v spodnej časti stránky.
Pri písaní správy môžete použiť premenné, ktoré vám pomôžu vytvoriť univerzálnu šablónu. Príklady premenných nájdete pod poľom s obsahom správy a kliknutím na tlačidlo Pomoc získate prístup k úplnému zoznamu.

 

Zasielanie skladových dokladov e-mailom


Formulár pre zasielanie skladových dokladov v e-mailovej korešpondencii sa aktivuje z úrovne náhľadu skladových dokladov. V hornej ponuke kliknite na Sklad > Skladové dokumenty a potom otvorte dokument, ktorý chcete odoslať. Z hornej/spodnej lišty v náhľade skladového dokladu vyberte možnosť Odoslať.

Formulár sa skladá z nasledujúcich polí: Odosielateľ, E-mail zákazníka*, Kópia do, Predmet, Obsah. V tomto zobrazení môžete tiež upravovať obsah odoslanej správy.
Ak sú všetky údaje vo formulári správne, kliknutím na tlačidlo Odoslať odošlite správu s prílohou príjemcovi.  K odoslanému e-mailu systém automaticky pripojí skladový doklad vo formáte PDF.

 

*POZOR! Skladový doklad je možné odoslať maximálne 5 rôznym príjemcom naraz, ktorých e-maily by mali byť vymieňané s desatinnou čiarkou.Späť


Komentáre

Pridať komentár