Skladový program

Dostupné množstvo produktov

Posledná aktualizácia: 15.11.2023


Dostupné množstvo produktov určuje počiatočný stav produktov, predajom výrobku sa dostupné množstvo daného výrobku automaticky znižuje.

POZNÁMKA: Funkcia nie je aktívna po zapnutí modulu Sklady tlačidlom Správa skladu

Ak zapneme sklady, program nám automaticky vydá dokument externý príjem s množstvom produktov, ktoré boli predtým uvedené v stĺpci Dostupné množstvo.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár