Skladový program

Export skladových dokladov do XLS

Posledná aktualizácia: 15.11.2023


Ak chcete exportovať skladové doklady za dané obdobie do XLS, prejdite do záložky Sklad> Skladové dokumenty na zoznam skladových dokladov.

Na filtračnom paneli na ľavej strane zvoľte typ dokladu, dátum, kedy boli vytvorené doklady, ktoré chceme exportovať a sklad, ktorý nás zaujíma.

Následne kliknite na tlačidlo Hľadať.

Ak ste už vyhľadali príslušné skladové doklady, môžete prejsť na ich export.

Za týmto účelom zvoľte tlačidlo menu, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu v podobe "ozubeného kolieska" a potom zvoľte Export do XLS.


Program sa Vás opýta, či chcete exportovať určený počet dokladov. Po potvrdení a vykonaní príkazov v systéme si môžete súbor xls stiahnuť na disk pomocou tlačidla Stiahnuť.

Nový stĺpec, ktorý sme pridali do súboru xls, tvorí stĺpec Do skladu. Je nevyhnutný v prípade exportu MM dokladov (medziskladové presuny). 

Späť


Komentáre

Pridať komentár