Vzhľad faktúry

Úprava hlavičky a podpisov v spodnej časti faktúry

Posledná aktualizácia: 16.11.2023


POZOR! Pamätajte, prosím, na to, že nižšie uvedené zmeny sú viditeľné iba na výtlačku alebo vo vygenerovanom PDF súbore.

Pokiaľ meníte akýkoľvek prvok na výtlačku, je nutné pomocou príslušného CSS kódu v menu Nastavenie - Nastavenie tlače (záložka) a následne v spodnej časti stránky vyplniť pole Konfigurácia tlače pomocou CSS.

Na úpravu hlavičky a podpisov v spodnej časti faktúry (ich pridanie do popisu) je nutné použiť nižšie uvedený kód (uvedené obsahy slúžia iba ako príklad).
Šablóny: default, blue, old:
 

.split_three tr td:first-child strong:before { content: 'Oświadczenie i '; margin-bottom: 5px; }

 

.split_three tr td:last-child strong:after { content: '- osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT'; margin-bottom: 5px; }


 

Šablóny: gray, plain black:


#seller_sign > p > span:after { content: ' - osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT'; margin-bottom: 5px; }

#buyer_sign > p > before { content: ' - Oświadczenie i '; margin-bottom: 5px; }


Späť


Komentáre

Pridať komentár