Skladový program

Sady výrobkov

Posledná aktualizácia: 24.11.2023


Funkcia tvorenia sád v BitFakture slúži na doplnenie jednotlivých produktov, ktoré majú byť do sady zahrnuté.

Ak chcete vytvoriť sadu výrobkov, ktorá sa skladá z produktov, ktoré už boli pridané, prejdite do menu Produkty, pridajte Nový produkt (alebo upravte starý produkt) a zaškrtnite políčko "Sada - výrobok sa skladá z ďalších produktov" a začnite zadávať názov súvisiacich produktov. Potom v stĺpci množstvo určite, koľko kusov produktu sa bude v sade predávať. Na konci uložte.

Stručne povedané, ak chceme v jednej sade predať výrobok A (1 kus) a výrobok B (2 kusy), v prvom rade musíme pridať tieto produkty s príslušným východiskovým množstvom na predaj a potom produkty A a B pridať do sady výrobku, ktorú chceme
predávať.


V zozname výrobkov je sada označená symbolom obálky.

Dôležitou informáciou je ako prebieha samotný predaj takejto sady.

Na formulári faktúry predávame celú sadu.


Skladový dokument Externý príjem, ktorý je pripojený k faktúre, bude vždy obsahovať predaj množstva produktov zahrnutých v tejto sade.

(Odporúčame povoliť automatické vystavovanie skladových dokumentov pri vystavovaní faktúr. Túto možnosť zapneme v Nastavenia > Nastavenie účtu > Konfigurácia > Sklady > Automatické tvorenie dokumentov na výstupe).


Poznámka. Sada výrobkov sa v sklade nepočíta.
 


Späť


Komentáre

Pridať komentár