Vystavované doklady

Prečo sa pri zmene šablóny faktúry stále zobrazuje predchádzajúca šablóna?

Posledná aktualizácia: 16.11.2023


Zmena šablóny faktúry vykonaná v záložke Nastavenia > Údaje spoločnosti > Upravte oddelenie/spoločnosť > Predvolená šablóna faktúry zostáva nadradená tým nastaveniam, ktoré bolo vykonané pre celý účet, tj Nastavenia > Nastavenia účtu > Fakturačné šablóny > Šablóna pre tlač faktúry.


Toto pravidlo platí pre všetky nastavenia dostupné v záložke: Nastavenia > Údaje spoločnosti > Upravte oddelenie/spoločnosť ; vrátane: logá, pečate, číslovanie dokumentov, východiskových poznámok na faktúrach.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár