Nastavenie faktúr

Predvolený typ vystaveného dokladu

Posledná aktualizácia: 22.11.2023


V nastaveniach účtu môžete definovať predvolené nastavenia pre dokumenty. Systém umožňuje zadať predvolenú menu, jazyk a sadzbu dane. Okrem toho môžete tiež určiť, aký typ dokladu má systém vystaviť, pokiaľ nevyužijete možnosť vytvorenia konkrétneho typu faktúry. Po výbere východiskovej faktúry systém zakaždým načíta typ dokladu vybraný v nastavení účtu. Z tohto záznamu sa dozviete, ako určiť predvolený typ vystaveného dokladu.


Kde zvoliť predvolený typ faktúry?


Ak chcete nastaviť predvolený typ dokumentu:
.
  1. prejdite na kartu Nastavenia > Nastavenia účtu > Konfigurácia > Faktúry a dokumenty,
  • v poli Predvolená faktúra vyberte jednu z dostupných možností

  • potvrďte zmeny tlačidlom Uložiť v spodnej časti stránky.

Ak doklad vystavíte cez záložku Príjmy > Všetky > Nová faktúra, systém načíta typ dokladu nastavený ako východisková faktúra v poli Typ. Pri novo vytvorenom účte je ako predvolená faktúra vybraný doklad Faktúra. Nastavenie funguje aj na strane výdavkov.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár