Nastavenie faktúr

Údaje o dodávateľovi na faktúre

Posledná aktualizácia: 23.11.2023


Faktúra ako potvrdenie transakcie musí obsahovať konkrétne údaje. Každá transakcia je uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom, teda kupujúcim tovar. Údaje odberateľa sa načítajú automaticky z údajov spoločnosti na formulári pre vytvorenie dokladu. Z tohto záznamu sa dozviete, ako pridať údaje o dodávateľovi do nového účtu a kam systém tieto dáta načíta pre následné vytvárané doklady.


Údaje o dodávateľovi na faktúre


Nový účet v systéme vyžaduje konfiguráciu nastavení podľa potrieb užívateľa. Pre vystavenie prvého dokladu je nutné vyplniť firemné údaje, ktoré potom systém automaticky načíta pre ďalšie doklady.

Vyplniť ich môžete prostredníctvom formulára dostupného v záložke Nastavenia > Údaje spoločnosti alebo priamo z úrovne vytvorenia prvej faktúry. Po uložení formulára alebo dokumentu, ktorý vytvárate, systém na základe poskytnutých informácií pridá k vášmu účtu novú spoločnosť. Od tejto chvíle sa údaje o tejto spoločnosti budú automaticky objavovať na každom doklade.Ak chcete vyplniť údaje o predajcovi na karte Podrobnosti o spoločnosti:
  • prejdite na kartu Nastavenia > Údaje spoločnosti
  • pre nový účet systém zobrazí formulár pre založenie novej spoločnosti, kde je nutné vyplniť všetky údaje,
  • pre potvrdenie pridania spoločnosti kliknite na Uložiť v dolnej časti formulára, prvý subjekt sa objaví v zozname spoločností/oddelení

Pre doplnenie údajov predávajúceho z úrovne prvého vytvoreného dokumentu:

  • prejdite na kartu Príjmy a vyberte typ dokladu, ktorý chcete vystaviť.
  • na ľavom bočnom paneli kliknite na tlačidlo Nová faktúra
  • v časti Dodávateľ budú prázdne polia, ktoré je potrebné vyplniť,

Po vytvorení dokladu pomocou tlačidla Uložiť sa údaje objavia na faktúre a uložia sa pre následné faktúry uložením v záložke Údaje spoločnosti.
 


Späť


Komentáre

Pridať komentár