Nastavenie faktúr

Ako zadať premenné do názvu položky faktúry (napr. deň, mesiac, rok) na pravidelných faktúrach?

Posledná aktualizácia: 24.11.2023


Ak chcete zadať premenné do názvu položky faktúry (napr. deň, mesiac, rok) na pravidelných faktúrach, musíte vykonať niekoľko krokov:
 • vystaviť zálohovú faktúru (bude to základná faktúra);
 • do názvu produktu pridajte potrebné premenné, môžete si vybrať z:
 • {{year}} - rok,
 • {{day}} - deň,
 • {{month}} – mesiac,
 • {{previous_year}} – predchádzajúci rok,
 • {{next_year}} – budúci rok,
 • {{previous_month}} – predchádzajúci mesiac,
 • {{next_month}} – budúci mesiac,
 • {{month_in_words}} - mesiac slovami,
 • {{previous_month_in_words}} – predchádzajúci mesiac v slovách,
 • {{next_month_in_words}} – ďalší mesiac v slovách,
 • {{mesiac+1}}, {{mesiac+2}}, {mesiac+3}} ... - jeden/dva/tri mesiace dopredu,
 • {{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ... - jeden/dva/tri mesiace dopredu v slovách,
 • {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dva/tri mesiace späť,
 • {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dva/tri mesiace späť v slovách.

K dispozícii sú aj nové premenné, ktoré umožňujú zadať parametre roka na prelome roku: ďalší rok v decembri predchádzajúceho roku {{next_month_year}} a predchádzajúci rok v januári nasledujúceho roku {{previous_month_year}}. Premenné, ktoré budú vystavené na zálohovej faktúre, budú viditeľné vo vyššie uvedenom formáte. Až po vygenerovaní ďalšieho dokumentu budú premenné systémom spracované.
 
 • Vyššie uvedené premenné môžete tiež zadať do polí Poznámky a na produktových alebo servisných kartách a v popisoch týchto produktov.
 • Na základe vystavenej zálohovej faktúry by ste ju mali nastaviť ako cyklickú kliknutím na Viac možnosti > Nastavte pravidelné faktúry
 • Po zadaní potrebného nastavenia do pravidelnej faktúry ju uložte a zaškrtnite políčko Vystavovať faktúry s DPH, pokiaľ sa majú proforma faktúry používať na pravidelné vytváranie pravidelných faktúr.

Pokiaľ chcete ihneď vygenerovať opakovanú faktúru (napr. pre otestovanie funkčnosti premenných), zmeňte dátum v poli Dátum vystavenia prvej faktúry na dnešný dátum. Pretože premenné na formulári faktúry, kde sa zadávajú, nebudú fungovať. Iba faktúra vystavená ako opakovaná bude mať správne premenné.

 

Nezabudnite nezačiarknuť políčko Automaticky odoslať faktúru e-mailom vo fáze testovania premenných, pretože to povedie k odoslaniu testovacej opakovanej faktúry na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v tomto poli.
 


Späť


Komentáre

Pridať komentár