Skladový program

Neaktívne produkty/ zmazanie produktov

Posledná aktualizácia: 27.11.2023


V systéme môžeme produkt zo zoznamu produktov kedykoľvek zmazať. Ak to chcete vykonať, prejdite na kartu Sklad / Produkty> Produkty a potom kliknite na názov produktu. Po zadaní náhľadu produktovej karty vyberte možnosť Odstrániť v pravom hornom rohu.produkt przycisk usuń

V prípade, že produkt nebol predaný alebo zakúpený a nie je na žiadnej faktúre alebo doklade zo skladu, zostane odstránený zo systému.


Často vystupuje situácia, že produkt, ktorý chcete previesť, bol už zakúpený a je k dispozícii na faktúrach a skladových dokladoch.Takýto produkt nie je možné zo systému odstrániť. Produkt sa stane neaktívnym a spočiatku sa neobjaví v zozname produktov.


towar nieaktyny
Pre zobrazenie zoznamu neaktívnych / odobraných produktov v systéme použite voľbu Ďalšie možnosti na bočnom paneli zoznamu produktov, kde sa objaví pole Neaktívne výrobky. Vyberte napríklad iba neaktívne a kliknite na tlačidlo Hľadať.

panel boczny nieaktywny

Zobrazí sa produkt, ktorý bude napísaný šedou farbou.

produkt szary nieaktywny

Ak chcete produkt znovu aktivovať, upravte ho a zrušte výber možnosti Neaktívny. Po uložení zmien by sa mal produkt znovu objaviť v zozname produktov.

okno nieaktywny

POZOR! Neaktívny produkt, ktorý nemožno trvalo odstrániť zo systému, napríklad s názvom „produkt 1“, tento názov zablokuje, čo znamená, že do systému nie je možné pridať druhý produkt s rovnakým názvom.

Produkt, ktorý má v systéme kladnú zásobu, môžete deaktivovať.
Táto možnosť sa často využíva pri dočasnom pozastavení predaja produktu zo skladu, napr. v prípade sezónnych produktov.

Späť


Komentáre

Pridať komentár