Skladový program

Rôzne ceny produktov pre mnoho skladov

Posledná aktualizácia: 27.11.2023


V prípade, že máte niekoľko skladov, môžete jednoducho vytvoriť produkt a zadať jeho hodnotu pre každý sklad zvlášť. Túto voľbu nájdete na karte produktu.

Prejdite na kartu Sklad > Produkty > Nový produkt a v aktívnej produktovej karte vyberte Samostatné predajné ceny skladov.

Program zobrazí jednotlivé stĺpce pre jednotlivé sklady, do ktorých je nutné zadať príslušné ceny.


 


Späť


Komentáre

Pridať komentár