Nastavenie faktúr

Ako vytvoriť opravné doklady

Posledná aktualizácia: 28.11.2023


Oprava faktúry sa vytvára pomocou dobropisu.

Opravná faktúra je účtovný doklad vystavený predajcom v presne definovaných situáciách, ako je napríklad zníženie alebo zvýšenie základu dane, vrátenie tovaru alebo poskytnutie zľavy.

Opravnú faktúru môžete v BitFakture vystaviť dvoma spôsobmi.


Spôsob 1:

Ak chcete vytvoriť opravnú faktúru, prejdite do časti Príjmy> Opravné doklady> Pridať. Potom vyplňte jednotlivé údaje vo formulári. 

Pri vystavovaní opravy máme možnosť vyplniť pole „Opravovaný doklad“.
Do tohto poľa zadajte číslo a dátum faktúry, ktorá sa má opraviť. Pokiaľ sa oprava týka faktúry, ktorá je v systéme, systém "napovie" úplné údaje o faktúre.

Spôsob 2:
Opravnú faktúru môžete vystaviť aj na paneli dokumentov, ktorý chcete opraviť.
Z vystavených faktúr vyberte tú, ku ktorej chcete vykonať opravu, výberom Príjmy> Faktúry, potom kliknite na faktúru, ktorú chcete opraviť pomocou opravnej faktúry. Program Vás presmeruje na panel dokumentov. Na paneli nad vystavenou faktúrou vyberte Viac možnosti> Vystaviť opravný doklad.


V tomto okamihu si môžete vybrať medzi čiastkovou alebo celkovou opravou.Formulár, ktorý sa zobrazí po výbere typu vystavenej opravy, sa vyplní automaticky, napr. V poli „Opravovaný doklad“ s číslom faktúry a vo zvyšných poliach s ďalšími údajmi o faktúre, ktoré chceme opraviť.V stĺpcoch týkajúcich sa položiek na faktúre môžete vykonávať úpravy jednotlivých kategórií, ako je cena, množstvo atď. Šedé polia nám ukazujú výsledok zmien.


Napríklad: ak zmeníme cenu produktu bez DPH za 1 na 1,80 sa nám zobrazí v šedých poliach nasledujúci obrázok, tj. Rozdiel v jednotlivých poliach medzi faktúrou pred opravou a faktúru po oprave.
Hotová opravná faktúra vyzerá takto:

Okrem toho sa na paneli dokumentu pod zobrazením vystavenej faktúry vedľa opravnej faktúry zobrazujú podrobnosti faktúry, ktoré sme opravili, a potom môžeme prejsť na faktúru.


 


 


Späť


Komentáre

Pridať komentár