Vzhľad faktúry

Zmenšenie písma názvov výrobkov

Posledná aktualizácia: 30.11.2023


POZOR! Pamätajte, prosím, na to, že nižšie uvedené zmeny sú viditeľné iba na výtlačku alebo vo vygenerovanom PDF súbore.
 

Pre zmenu niektorého z prvkov tlačeného dokladu, napr. nápisu Originál/Kópie je nutné v menu Nastavenia - Nastavenia účtu - Nastavenie tlače a následne v spodnej časti stránky vyplniť pole Konfigurácia tlače pomocou CSS (podľa nižšie uvedenej schémy).
 

 

Na zmenšenie písma pri názvoch výrobkov na faktúre je nutné vložiť CSS kód uvedený nižšie:​
 

  • v šablónach Default, Old, Blue:

} @media { 
.name_col>span>a{font-size:50px !important;} 

 

  • šablóna Plain Black:
    } @media { 
    td.name_col>a{font-size:50px !important;} 

    }
 
  • v šablónach Simple, Sky, Gray:
} @media { 
.name_col>a{font-size:100px !important;} 

Späť


Komentáre

Pridať komentár