Konfigurácia programu

Služba ako produkt

Posledná aktualizácia: 01.12.2023


Predaj služieb v našom programe prebieha nasledovne:
Na začiatku vytvoríme v systéme produkt-službu kliknutím na záložku Sklad/Produkty > Pridať nový.
Na karte pridávania produktu zadajte základné údaje služby, ako je názov, cena bez a s DPH, mena.usluga 1

Aby produkt nebol systémom považovaný za fyzický produkt a nepočetnú službu, zmeníme produkt na službu tak, že vstúpime na záložku Ďalšie možnosti a zaškrtneme políčko Služba. Venujte prosím pozornosť hláseniu "Služby nemôžu byť obmedzené množstvom a skladové dokumenty pre nich nebudú vydané."

Pri predaji takejto služby spoločne s iným produktom na jednej faktúre bude skladový doklad vytvorený k tejto faktúre obsahovať iba stav fyzického produktu.

Vzhľadom na to, že Služba už nie je fyzickým produktom, ktorého ceny a skladové zásoby zadávame skladovým dokladom, existuje aj formulár na zadanie čistej a hrubej nákupnej ceny v prípade, že našu službu poskytuje spoločnosť, ktorá je subdodávateľom služby, napr. prepravná spoločnosť pre náš tovar.

Po vytvorení takejto služby vyzerá karta služby takto:usluga 2

Pri názve služby je viditeľný znak vo forme „klonového listu“ (taký znak bude mať každá služba).

Vidíme, že servisná karta už neobsahuje údaje súvisiace so skladovým predajom, ako je tomu pri bežných produktoch, ale v stĺpci Predané je rad predaných služieb.

Pri výbere služby na faktúru služba nemá označenie uvádzajúce skladové množstvo v hranatých zátvorkách.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár