Vzhľad faktúry

Dátum platby na faktúre

Posledná aktualizácia: 08.01.2024


Dátum platby na faktúre je určený automaticky po zmene stavu faktúry na "Uhradené".
Pri úprave faktúry je možné dátum platby zistiť v záložke Ďalšie možnosti.

data płatności

Ak chcete vidieť dátum v náhľade uloženej faktúry, prejdite do Nastavenia>Nastavenia účtu>Nastavenia tlače a začiarknite políčko Vložiť dátum platby
wstaw datę płatności
Po uložení zmien kliknutím na číslo faktúry v jej náhľade uvidíme dátum platby.


Späť


Komentáre

Pridať komentár