Skladový program

Sady produktov

Posledná aktualizácia: 04.12.2023


Funkcia vytvorenia sady v BitFakture slúži na kompletizáciu jednotlivých produktov, ktoré majú byť súčasťou sady.

Pre vytvorenie sady produktov, ktorá sa skladá z ďalších už pridaných produktov, prejdite do ponuky Produkty, pridajte nový (alebo upravte starý produkt) a dole v zaškrtávacom políčku „Sada – výrobok sa skladá z ďalších produktov“ a začnite zadávanie názvov súvisiacich produktov.
Potom v poli množstva zadajte, koľko kusov daného produktu sa bude predávať v sade. Následne uložte.


Sada produktu

Suma sumárum, chceme predávať produkty A (1 ks) a B (2 ks) v jednej sade, najprv pridajte príslušné produkty s príslušným východiskovým predávaným množstvom (môžete ich vhodne pomenovať) a potom pridajte produkty A a B k sade produktov, ktoré chcete predať .

V zozname produktov je sada označená symbolom balenia.Sada produktu - baleni

Dôležitou informáciou je, ako predaj takejto sady prebieha.

Predávame sadu na formulári faktúry.
Na druhú stranu skladový doklad priložený k tejto faktúre bude vždy uvádzať predaj množstva produktov obsiahnutých v tejto sade.

(Odporúčame povoliť automatické vystavovanie dodacích listov pri vytváraní faktúry v Nastavenia > Nastavenia účtu > Konfigurácia > Sklady > Automatické vytváranie dokumentov na výstupe).

Pozor! Sada produktov nie je na sklade započítateľná.Sada - automaticka aktualizace

Vzhľadom na schému fungovania funkčnosti sady sa neodporúča vykonávať spätný mechanizmus, teda vykonať najprv vydanie tovaru (VZ) a potom vystaviť faktúru alebo iný účtovný doklad.
V opačnom poradí bude sada vedená na skladovom doklade ako bežný výrobok, pretože sa bude jednať o akciu nezlučiteľnú s funkčnosťou sady.


 


Späť


Komentáre

Pridať komentár