Skladový program

Limit množstva - sklad

Posledná aktualizácia: 05.12.2023


Bola zavedená zmena, ktorá zjednocuje zobrazovanie disponibilného množstva produktu v prípade prevádzky jedného alebo viacerých skladov. Táto zmena umožňuje správne vedenie skladov bez ohľadu na ich počet vytvorený na jednom účte.

Zmenu sme sa rozhodli zaviesť tak, aby limit množstva plnil svoju funkciu.Ak by nebol zvolený limit množstva (sklad) a bola povolená možnosť blokovať fakturáciu v prípade nulovej zásoby, systém by umožnil výdaj tovaru zo skladu.

Bez ohľadu na počet vytvorených skladov (presne jeden alebo viac ako jeden), pokiaľ nie je limit, je pri produkte viditeľný symbol nekonečna [∞].
Aby ste videli počet dostupných produktov, musíte povoliť limit množstva (sklad) nasledovne: Sklad > Produkty > vyberte produkt > Upraviť > (zaškrtávacie políčko) Limit množstva (sklad) > Uložiť.ilość produktu w pozycje na fakturze

Prečo sme zaviedli zmenu ?


Zmena bola vykonaná tak, aby limit množstva skladu plnil svoju funkciu. Ak by nebol zvolený limit množstva (sklad) a bola povolená možnosť blokovať fakturáciu v prípade nulovej zásoby, systém by umožnil výdaj tovaru zo skladu.
 

 


Späť


Komentáre

Pridať komentár