Vzhľad faktúry

Ako pridať zľavu na faktúru

Posledná aktualizácia: 06.12.2023


Pri vystavení dokladu môžete využiť ďalšie polia, ktoré môžete do faktúry doplniť. Také pole je napríklad zľava. Políčko zľava je umiestnené vedľa tabuľky položiek faktúry a z tejto úrovne ju môžete ľahko skrývať a pridávať.
 

Pole zľava pole pre pridanie zľavy k položkám faktúry. Hodnoty, ktoré je možné do poľa zadať, sú číselné hodnoty, čo v predvolenom nastavení znamená percentuálnu hodnotu zľavy. Aby sa na faktúre zobrazilo pole Zľava, stlačte tlačidlo viditeľné v pravom hornom rohu poľa položky na faktúre „pridať zľavu“.
Potom sa zobrazí nasledujúci stĺpec a tlačidlo „pridať zľavu“ sa zmení na „skryť zľavu“:

 

pkwiu(1)
Zľavu pridanú na doklade je možné pripísať ako percentuálnu zľavu, ale aj ako množstevnú zľavu.


Späť


Komentáre

Pridať komentár