Jazyky a meny

Ako vystaviť faktúru v cudzom jazyku?

Posledná aktualizácia: 07.12.2023


BitFaktura umožňuje svojim používateľom vystavovať faktúry v mnohých jazykoch.
Ak:

a) vystavujete faktúru v inom jazyku ako slovenčina - pri vytváraní alebo úprave faktúry, kliknite na tlačidlo Jazyk, ktoré sa nachádza hneď nad tlačidlom Ďalšie možnosti, vyberte jeden z niekoľkých desiatok cudzích jazykov (a)

b) vystavujete faktúru v dvoch jazykoch (dvojjazyčnú) - pri vytváraní alebo úprave faktúry - pomocou riadku Jazyk a tlačítka Pridať druhý jazyk (b1) tesne nad rámčekom Ďalšie možnosti , vyberte dve z niekoľkých desiatok možností cudzieho jazyka (b2)

Zrzut ekranu 2019 07 19 o 10

a) v BitFakture môžete vystaviť faktúry v nasledujúcich jazykoch:

 • albánčina
 • angličtina
 • angličtina UK
 • arabčina
 • bulharčina
 • čínština
 • chorvátšina
 • chorvátšina (Bosna a Hercegovina)
 • čeština
 • estónčina
 • francúzština
 • gréčtina
 • gruzínčina
 • španielčina
 • holandčina
 • islandčina
 • katalánčina
 • litovčina
 • lotyština
 • mongolčina
 • nemčina
 • perzština
 • poľština
 • portugalčina
 • ruština
 • rumunčina
 • slovenčina
 • slovinčina
 • švédčina
 • turečtina
 • ukrajinčina
 • maďarčina
 • taliančina
b) faktúry môžete tiež vystaviť v dvoch - voľne konfigurovaných - jazykoch, napr:
 • slovensko-albánsky
 • slovensko-anglický
 • slovensko-anglický UK
 • slovensko-arabský
 • slovensko-bulharský
 • slovensko-čínsky
 • slovensko-chorvátsky
 • slovensko-chorvátsky (Bosna a Hercegovina)
 • slovensko-poľsky
 • slovensko-estónsky
 • slovensko-francúzsky
 • slovensko-grécky
 • slovensko-gruzínsky
 • slovensko-španielský
 • slovensko-holandský
 • slovensko-islandský
 • slovensko-katalánsky
 • slovensko-litovský
 • slovensko-lotyšský
 • slovensko-mongolský
 • slovensko-nemecký
 • slovensko-perzský
 • slovensko-portugalský
 • slovensko-ruský
 • slovensko-rumunský
 • slovensko-český
 • slovensko-slovinský
 • slovensko-švédsky
 • slovensko-turecký
 • slovensko-ukrajinský
 • slovensko-maďarský
 • slovensko-talianský
 • anglicko-ruský
 • francúzsko-španielský
atď.

BitFaktura navyše umožňuje z českého jazyka vystaviť totožnú faktúry v cudzom jazyku.

Postupujte takto:
 • otvorte vybraný dokument
 • stlačte tlačidlo Tlač > Tlač v inom jazyku
 • zvoľte jeden alebo dva jazyk

Zrzut ekranu 2019 07 19 o 10
V súhrne: v BitFakture - okrem faktúry v slovenčine - je dostupná albánska faktúra, anglická, anglická UK, arabská, čínska, chorvátska, chorvátska (Bosna a Hercegovina), poľská, estónska, francúzska, grécka, gruzínska, španielska katalánska, litovská, lotyšská, mongolská, nemecká, perzská, portugalská, ruská, rumunská, slovenská, slovinská, švédska, turecká, ukrajinská, maďarská, talianska, slovensko-albánska, slovensko-anglická, slovensko-anglická UK, slovensko-česká, slovensko-čínska, slovensko-chorvátska, slovensko-chorvátska (Bosna a Hercegowvna), slovensko-poľská, slovensko-estónska, slovensko-francúzska, slovensko-grécka, slovensko-gruzinská, slovensko-španielska, slovensko-holandská, slovensko-katalánska, slovensko-litovská, slovensko-lotyšská, slovensko-mongolská, slovensko-nemecká, slovensko-perzská, slovensko-portugalská, slovensko-ruská, slovensko-rumunská, slovensko-slovinská, slovensko-švédska, slovensko-ukrajinská, slovensko-maďarská, slovensko-talianska atď.


Späť


Komentáre

Pridať komentár