Skladový program

Ako aktualizovať dáta tovaru spolu s ich skladovými stavmi pomocou importného súboru

Posledná aktualizácia: 08.12.2023


Ak chceme aktualizovať tovar, ktorý je už vygenerovaný na webe BitFaktura.sk bez toho, aby sme ho ručne menili, ale prostredníctvom aktuálneho súboru importu produktu, postupujeme spočiatku ako pri štandardnom importe.

Prejdite na kartu Nastavenia> Import, vyberte tlačidlo Import produktov na ľavej strane obrazovky. Potom vyberte súbor importu, ktorý nás zaujíma. Ďalej použijeme tlačidlo Ďalší. Po načítaní dát programom kliknite na možnosť Skontrolovať dáta a importovať.

Rozdiely pri aktualizácii sa prejavia v druhom kroku importu, pretože odškrtneme voľbu Importovať ako nové položky (v predvolenom nastavení) a potom vyberieme Aktualizovať položky.​

 

aktual 1


Potom vyberte pole KĽÚČ a označte parameter, podľa ktorého má program vyhľadávať produkty určené na aktualizáciu; v tomto prípade to bude Názov tovaru.

Ďalšia sekcia AKTUALIZÁCIE sa týka tých parametrov produktu, ktoré majú byť aktualizované daným importom produktu, v tomto prípade je to: Kód tovaru, Cena nákupu bez DPH a cena nákupu s DPH. 

Aktualizácia inventára tovaru pomocou importu súboru

Pri aktualizácii produktových dát pomocou importného súboru môžeme tiež opraviť (aktualizovať) stavy zásob. Do poľa Zásoby v xls súbore stačí zadať príslušné zásoby.

Jediné, čo nám zostáva, je použiť tlačidlo Importovať dáta. Podrobnosti o produkte budú aktualizované.

Po importe súboru budú produkty aktualizované.

Pri aktualizácii inventúry v prípade povolených skladov program pridá do systému doklad PZ (ak sme aktualizovali väčšie stavy zásob pri konkrétnych produktoch) a doklad VZ (ak nami aktualizované inventúry produktov boli nižšie ako predchádzajúce počty v systéme).

Pokiaľ neprevádzkujeme sklad a nepoužívame skladové doklady, tak po aktualizácii stavov produktov program zmení na produktových kartách údaje v stĺpci Dostupné množstvo.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár