Vystavované doklady

Zadávanie výdavkov

Posledná aktualizácia: 08.01.2024


Do BitFaktury môžete zavádzať všetky faktúry aj výdavkové doklady - napr. pracovné zmluvy, zmluvy o dielo atď. Vďaka tomu budete mať plný obraz o finančnej situácii Vašej firmy. Pokiaľ chcete aktivovať výdavky prejdite do záložky Nastavenia - Nastavenia účtu - Výdavky - Faktúra, účtenka, účet.​

Môžete tiež definovať rôzne typy výdavkových dokladov.

Výdavky môžete aktivovať v menu Nastavenia - Nastavenia účtu - Konfigurácia - Výdavky.​

Expenses

 


Späť


Komentáre

Pridať komentár