Vzhľad faktúry

Ako zmeniť pozíciu loga na faktúre (šablóny: default, old, blue)

Posledná aktualizácia: 13.12.2023


Drobné zmeny prvkov faktúry môžete vykonať pomocou príslušného kódu CSS, ktorý by mal byť pridaný v ponuke NASTAVENIA > NASTAVENIA TLAČE, a potom vyplňte pole Konfigurácia tlače pomocou CSS v spodnej časti stránky.
 

} @media all {
#logo, #logo_place { text-align: left !important; }
#logo_place img {margin-right: auto; }


Ak chcete logo zarovnať doľava (vo vnútri šablóny, nie k okrajom papiera), skopírujte a vložte nasledujúci kód:

} @media all {
#logo, #logo_place { text-align: left !important; }
#logo_place img {margin-left: auto; }Ak chcete logo zarovnať doprava (vo vnútri šablóny, nie na okrajoch papiera), skopírujte a vložte nasledujúci kód:

} @media all {
#logo, #logo_place { text-align: right !important; }
#logo_place img {margin-left: auto; }


Ak chcete logo zarovnať hore (vo vnútri šablóny, nie k okrajom papiera), skopírujte a vložte nasledujúci kód:

} @media all { #logo_place img { margin-top: 0px; }

Hodnota horného okraja by mala byť prispôsobená Vašim potrebám, môže mať kladné aj záporné hodnoty. Ak napríklad chcete posunúť logo o 5 pixelov nahor, vložte:

} @media all { #logo_place img { margin-top: -5px; }

 


Späť


Komentáre

Pridať komentár