Vzhľad faktúry

Prečo sa po zmene šablóny faktúry stále zobrazuje predchádzajúca šablóna? ​

Posledná aktualizácia: 03.01.2024


Zmena šablóny faktúry vykonaná v Nastavenia> Spoločnosť/oddelenie> Edícia spoločnosti/ oddelenia> Predvolená šablóna faktúry zostáva nad nastaveniami, ktoré boli vykonané pre celý účet, tj Nastavenie> Nastavenie účtu> Fakturačné šablóny> Šablóna pre tlač faktúry.

Toto pravidlo platí pre všetky nastavenia, ktoré sú k dispozícii na karte: Nastavenia> Spoločnosť/ Oddelenie> Editovať; okrem iného: logo, pečiatka na faktúre, číslovanie dokumentov, východiskové poznámky k faktúram.

 

Späť


Komentáre

Pridať komentár