Jazyky a meny

Hlavná mena účtu, východisková mena na faktúrach a mena bankového účtu

Posledná aktualizácia: 16.01.2024


V menu Nastavenia > Nastavenia účtu > Tvoj účet si môžete vybrať hlavnú menu Vášho účtu, podľa ktorej budú prevádzané všetky čiastky zadané do systému.

Aj keď budú na zozname dokladov faktúry viditeľné vo vystavenej mene, výkaz príjmu bude vždy zverejnený v hlavnej mene, ktorá bola v systéme nastavená.

Mena účtu bude tiež zodpovedná za generovanie poznámky o výmennom kurze na faktúrach dodávateľa.

Dôležitým prvkom je aj krajina predávajúceho, ktorú uvedieme v kolónke Zeme. Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala automaticky, vyberte v tomto stĺpci Slovakia.

V systéme môžeme taktiež zvlášť nastaviť menu faktúry, ktorá sa bude líšiť od meny celého účtu. Táto voľba sa nachádza v záložke
Nastavenia > Nastavenia konta > Konfigurácia > Faktúry a dokumenty > Mena.

Systém nám automaticky napovie, aká je mena celého účtu.

Späť


Komentáre

Pridať komentár