Nastavenie faktúr

Potvrdenie odoslania faktúry

Posledná aktualizácia: 09.01.2024


Súhrn informácií o odosielaní faktúr je možné vytlačiť z úrovne náhľadu tlačovej aktivity.
Ak chcete prejsť do aktivít, vyberte v Nastavenia možnosť Aktivity.
Prístup k aktivitám má iba užívateľ systému s rolou majiteľa účtu.


Zoznam aktivít, v závislosti od Vašej tarify, bude zobrazovať iba informácie o tlači (v tarife Štart) alebo dodatočné informácie (v prípade vyšších taríf).

Ak chcete filtrovať aktivity súvisiace s tlačou, v políčku Druh vyberte aktivitu: Odosielanie faktúr.
rodzaj aktywności

Zoznam si môžete vytlačiť pomocou "rýchlej tlače" (ctrl+P alebo cmd+P).

POZOR: V súlade so zmluvnými podmienkami, sa za doručenie faktúry zaslanej na emailovú adresu dodávateľa považuje doručenie správy s faktúrou na server obchodného partnera.

Späť


Komentáre

Pridať komentár