Skladový program

Samostatná databáza produktu pre príjmy a výdavky – typ produktu. ​

Posledná aktualizácia: 09.01.2024


V systéme máme možnosť rozdeliť produkty.
Zoznam produktov v systéme je možné rozdeliť na produkty určené na predaj a produkty určené na nákup.
Táto funkcia je užitočná, keď nepredávame skôr zakúpené produkty, ale spracovávame alebo rozdeľujeme produkt na komponenty.
Aby ste mohli definovať typ produktu, prejdite na kartu Nastavenia> Nastavenia účtu> Konfigurácia> Produkty> Rozdelenie produktov na príjmy a výdavky

Samostatn%C3%A1 datab%C3%A1ze produktu 1 new
Po uložení zmien na karte produktu zadanej do systému je vybraná možnosť Typ produktu, v ktorej môžete vybrať, či má byť produkt iba predaný, iba zakúpený alebo predaný a zakúpený.

Systém nenavrhuje iba zakúpené produkty v položkách predajných faktúr, to isté platí pre produkty predávané pri pokuse o ich zadanie do nákladovej faktúry.
Posledná možnosť, predať a kúpiť, Vám umožňuje voľne spravovať predaj a nákup produktu v systéme.


 

Späť


Komentáre

Pridať komentár