Novinky v systéme

Integrácia BitFaktura s Tatra bankou: Automatické párovanie platieb

Posledná aktualizácia: 07.03.2024


Chceli by ste automaticky sťahovať výpisy a párovať platby k faktúram či objednávkam?

Odteraz máte možnosť získať okamžitý prehľad o dianí na vašich účtoch bez prihlásenia sa do Internet bankingu. A to všetko vďaka prístupu k vašim účtom prostredníctvom API rozhrania.


Integrácia BitFaktura s Tatra bankou vytvára ľahko použiteľný systém, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad pohybmi a zostatkami na účte. Služba je poskytovaná v spolupráci s Tatra bankou, ktorá však umožňuje prepojenie na rozhrania iných bánk, preto je možné ju použiť aj v prípade ak ste klientom Tatra banka, Raiffeisen BANK, Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Československá obchodná banka, Fio banka,  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Air bank, Česká spořitelna, Komerční banka.

S novou funkciou Automatického párovania platieb používateľ BitFaktury získava možnosť prepojiť svoj bankový účet (alebo viac bankových účtov) priamo zo systému BitFaktura. Jednotlivé úhrady tak nebudete musieť zapisovať ručne, ale transakcie sa automaticky spárujú s vystaveným dokladom.
 

Ako nastaviť automatické párovanie platieb?

V prostredí vášho účtu na BitFakture prejdite do časti Nastavenia a následne do sekcie Aplikácie/Doplnky. Z uvedenej ponuky doplnkov zvoľte doplnok Tatra banky a kliknite na tlačidlo „Aktivácia stránky“.  

Postup prepojenia BitFaktury s Tatra Bankou pozostáva z 3 krokov, ktoré sú zobrazené na snímke nižšie.

Prvým krokom je stlačenie tlačidla Autorizovať, čím budete plne presmerovaný do prostredia Tatra banky, kde prebehne zbytok procesu. Na základe detailného návodu pokračujete v kroku 2 a 3, čím dokončíte celú autorizáciu.

Po zadaní emailu a prihlasovacieho hesla zvolíte bankový účet, ktorý chcete prepojiť s prostredím BitFaktury. Jedným z posledných krokov je zvolenie oddelenia, ktorému majú byť platby pripísané.

Po úspešnej autorizácií s Tatra bankou sa vaše prostredie v BitFakture aktualizuje a v sekcii Platby bude automaticky ku každej faktúre priradená možnosť jej úhrady pomocou tlačidla „Spojiť“. Rovnako bude k dispozícií aktuálny zostatok na vedenom účte.

Užitočné informácie:

  • Udelené práva sú platné maximálne 90 dní; po uplynutí tejto doby aplikácia požiada o opätovnú autorizáciu
  • Keď prvýkrát spustíte import transakcií, aplikácia stiahne dáta za posledné 3 mesiace
  • Nové transakcie sa sťahujú každý deň 4X: prvé o 4:00, o 10:00, o 16:00 a posledné o 20:00

Späť


Komentáre

Pridať komentár